Tuổi mới lớn 'nổi loạn'

VnExpress 4 tháng trước

Hà Nội - Lứa tuổi vị thành niên thường có những thay đổi về nhận thức, thể chất, tâm lý và cảm xúc, dễ gặp áp lực nhưng không đủ năng lực giải quyết dẫn đến rối loạn tâm lý.

Hành trình 'bệnh nhân 420'

VnExpress 2020-07-27