Cách lấy mẫu xét nghiệm tại nhà

Video Mới

Cách test nhanh Covid-19 tại nhà

VnExpress 1 tháng trước

Quy trình thực hiện 5 bước gồm chuẩn bị, thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, tách chiết mẫu, đọc kết quả và hủy bỏ các vật liệu đã sử dụng.