Một triệu sản phẩm dinh dưỡng tiếp sức tuyến đầu chống dịch

Video Mới

Một triệu sản phẩm dinh dưỡng tiếp sức tuyến đầu chống dịch

VnExpress 8 tháng trước

Hai tháng qua, một triệu sản phẩm dinh dưỡng y học Värna đã đến hơn 250 bệnh viện trên toàn quốc, tiếp sức cho hơn 35.000 nhân viên y tế cùng hàng vạn bệnh nhân Covid-19.

Hành trình 'bệnh nhân 420'

VnExpress 2020-07-27