Cách phát hiện kết quả dương tính giả trên xét nghiệm nhanh

Video Mới

Cách phát hiện dương tính giả khi test Covid nhanh

VnExpress 4 tháng trước

Chuyên gia lưu ý cần đọc kết quả xét nghiệm trong khung thời gian quy định của bộ kit thử, nếu hai vạch xuất hiện sau khung thời gian đó, rất có thể là dương tính giả.