Hành trình 'bệnh nhân 420'

VnExpress 2 năm trước

Ngày 21/6, người phụ nữ 71 tuổi, đến thăm con gái ở TP HCM, ngày 8/7 về Đà Nẵng, ngày 26/7 được ghi nhận "bệnh nhân 420".

Hành trình 'bệnh nhân 420'

VnExpress 2020-07-27