Tất cả bệnh viện TP HCM lập khu điều trị Covid-19

VnExpress 5 tháng trước

F0 tăng cao, Sở Y tế TP HCM yêu cầu tất cả bệnh viện phải chuyển đổi khu cách ly thành điều trị Covid-19 với tối thiểu 10% tổng số giường của cả viện.