Nữ sinh viên tình nguyện chống dịch: 'Tay tê cứng sau mỗi đêm về nhà'

Video Mới

Nữ sinh viên tình nguyện chống dịch: 'Tay tê cứng sau mỗi đêm lấy mẫu'

VnExpress 3 tháng trước

Nguyễn Minh Huyền, học năm 3, là một trong 27 sinh viên tình nguyện trường Đại học Y tế công cộng đến Bắc Ninh chống dịch, hàng ngày tham gia lấy mẫu từ 18h30 đến 24h.