Bài tập mông với dây kháng lực tại nhà đốt 350 calo

Video Mới

Bài tập với dây kháng lực đốt 350 calo

VnExpress 3 tháng trước

Huấn luyện viên Hana Giang Anh hướng dẫn 5 bài tập với dây kháng lực giúp vòng 3 săn chắc, mỗi động tác thực hiện 15-20 lần, lặp lại 3 hiệp.