Hướng dẫn checkin khai báo điện tử

Video Mới

Cách check-in khai báo điện tử

VnExpress 3 tháng trước

Để thực hiện check-in khai báo điện tử, cần dùng trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động truy cập hệ thống khai báo y tế điện tử, sau đó chọn mục quản trị tương ứng.