Các bước mặc và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân đúng cách

Video Mới

Các bước mặc và tháo bỏ đồ bảo hộ cá nhân đúng cách

VnExpress 2 tháng trước

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM hướng dẫn 10 bước mặc và 9 bước tháo bỏ đồ phòng hộ cá nhân an toàn, tránh lây nhiễm nCoV.