Cách lấy mẫu test nhanh tại nhà

Video Mới

Các bước tự test nhanh Covid-19 tại nhà

VnExpress 2 tuần trước

Để tự xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà, bạn cần chuẩn bị một bộ kit, lấy mẫu, xử lý mẫu, cho mẫu vào kit xét nghiệm và đọc kết quả.

Tự nuốt 7 chiếc răng của mình

VnExpress 4 ngày trước