Những người mang bình Oxy đến nhà F0

Video Mới

'Cấp cứu oxy' cho F0 tại nhà

VnExpress 4 tháng trước

Hà Nội - Gần 23h ngày 11/1, anh Đỗ Chí (Phó Bí thư Đoàn phường Lĩnh Nam), nhận được cuộc gọi cần oxy gấp cho một F0 đang điều trị tại nhà bị khó thở.